PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID

Wie zijn wij?

 

Wij zijn Chef’s BBQ bv, met maatschappelijke zetel te Emblemseweg 85 te 2520 Emblem, Ranst. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer BE0849.339.819.

Wij zijn een onderneming die zich in hoofdzaak bezighoud met het verzorgen van de catering op feesten en evenementen georganiseerd door zowel particulieren als ondernemingen.

In het kader van onze diensten zijn wij genoodzaakt om een aantal persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te verwerken om onze opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen.

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als onderdeel van onze service aan jou als klant, sollicitant of andere betrokkene.

 

Chef’s BBQ neemt jouw privacy ernstig. Met deze privacyverklaring willen we je dan ook zo duidelijk mogelijk informeren of de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. De gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld.

 

In de eerste plaats via ons contactformulier op de website.

Als je solliciteert op een vacature of stageplaats

Of als wij op bezoek komen in het kader van de opmaak van een offerte

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor prospecten en klanten zijn dat de gegevens die u achterlaat op ons contactformulier, naam,